Demonstratie pilot Mestverbetering april 2022

Drijfmest beter benutten door gebruik te maken van natuurlijke toevoegmiddelen? Tijdens de bijeenkomst ‘Drijfmest optimaal benut!’ van de pilot Mestverbetering werden bacteriën en steenmeel gepresenteerd. De eerste resultaten met het uitrijden van de behandelde mest werden bekeken in het proefveld. We waren daarvoor te gast bij een van de deelnemende melkveehouders in De Valk.

De pilot is onderdeel van het thema Bodem- en Waterkwaliteit, wat getrokken wordt door het Waterschap Vallei en Veluwe. Richard van Hoorn van het Waterschap legde uit dat het uitvoeren van praktische pilots ook voor het Waterschap leerzaam is. “We zien steeds meer hoe belangrijk de bodem is voor waterkwaliteit. Daarom hebben we de kennis van agrariërs nodig. We werken in de pilots nauw samen met LTO Noord. We willen graag als waterschap weten: wat willen mensen leren en hoe kunnen we hen daarin concreet faciliteren? Daarom organiseren we bijvoorbeeld ook de gratis Bodemcursussen.”

Beter benutten van drijfmest
Daan Heurkens van Boerenverstand verzorgt de projectleiding van deze pilot. “Het sluiten van kringlopen is interessant voor het milieu én voor de portemonnee van de boer. Er is veel wet- en regelgeving ontstaan om verliezen te minimaliseren, daardoor is het wel ingewikkelder geworden. We zouden graag toewerken naar het sturen op doelen, bijvoorbeeld met KPI’s.”

Heurkens vertelde over proeven die al gedaan worden met het benutten van mest. “Over het algemeen zien we grote verschillen tussen bedrijven als het gaat om benutting van stikstof en fosfaat”. Een goede benutting van de mest is essentieel, dit zorgt voor lage verliezen naar het milieu en goede opbrengsten van het land. Daarom zijn we daarnaar gaan kijken. Wat gebeurt er nou met de mest in die bodem? Daar zijn we met deze proef op gericht.” Lees meer informatie over de proefopzet van de pilot Mestverbetering

Bacteriemengsel
Wim Jaspers van BeterRuwvoer lichtte het product Valorem toe. “Het middel hebben we in het najaar een aantal keer toegediend en steeds goed gemixt. We hebben op het oog geconstateerd dat op de bedrijven de behandelde putten minder schuimden en een neutralere geur hadden. Wij denken ook dat je minder kunstmest nodig hebt bij het gebruik van dit middel, omdat je de kwaliteit van drijfmest optimaliseert. Wij zien ook een voederwaarde voordeel in het gewas qua VEM/DVE verhouding.”

Steenmeel
Gino Smeulders is Biogeoloog en vertelde over het middel steenmeel, wat is toegepast op het melkveebedrijf in De Valk. “Door erosie en bewerking zijn bodems tegenwoordig veel minder rijk aan mineralen dan ze van nature eigenlijk waren. Om de bodemstructuur en de mineralenbalans te verbeteren is fijngemalen vulkanisch gesteente een natuurlijk middel wat kan helpen. Daar is wel biologie bij nodig, want alleen mineralen toevoegen is niet voldoende. De bodem en het gewas moet het wel kunnen opnemen. We weten bijvoorbeeld van raaigras dat het mineralen goed opneemt. Ook de organische stof en N-organisch kan door steenmeel toenemen.”

1+1=3
Dennis Storkhorst van Groeikracht voert de analyses bij de pilot uit. “Wij doen veel onderzoek naar hoe drijfmest reageert. Wij zien eigenlijk altijd dat drijfmest optimaal benut wordt wanneer je ook wat makkelijk beschikbare stikstof (kunstmest) toevoegt: 1+1=3! Begin vroeg in het jaar met bemesten; je zet de bodem dan aan de gang. Bij een T-som van 180 graden of hoger kan je al bemesten met kunstmest. En starten met drijfmest kan vanaf het moment dat de draagkracht het toe laat en van de wetgeving mag.  Een goede voorziening van kali en zwavel zijn daarbij ook belangrijk. Naast een goede reactie met kunstmest zien we dat drijfmest ook beter wordt opgenomen door water toe te voegen, omdat het dan beter beschikbaar wordt voor de bodem.”

Het veld in
In het grasveld is met steenmeel behandelde mest en onbehandelde mest in stroken uitgereden. Op het oog was er nu weinig verschil te zien tussen het gewas op de verschillende stroken. Volgens Dennis is dit pas zichtbaar bij grote verschillen van meer dan 10%. Vóór het maaien van de eerste snede zullen we per strook vijf monsters knippen voor opbrengst bepaling waaruit ook een monster wordt genomen dat wordt ingestuurd voor analyse van voederwaarde.

Er werd nog geopperd welk effect de combinatie van het bacteriemengsel en steenmeel samen zou kunnen opleveren. Beide leveranciers zagen daar mogelijk voordelen van in. Wellicht krijgt dit nog een vervolg. 

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten