Dealmaker Wim Brouwer, Voorzitter LTO Noord Gelderse Vallei

Elke maand stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regiodeal Foodvalley. Vandaag maakt u kennis met Wim Brouwer, voorzitter van LTO Noord Gelderse Vallei en kalverhouder in Barneveld. Het is nog geen jaar geleden dat Brouwer de voorzittersrol op zich nam. Maar hij heeft met alle turbulentie van afgelopen zomer zijn netwerk in sneltreinvaart leren kennen. “De uitdagingen van de landbouw vormen een complexe puzzel die we samen moeten oplossen. Mijn deur staat altijd open om met elkaar in gesprek te gaan.”

Vierde generatie familiebedrijf
Brouwer komt uit een boerenfamilie, maar stapte pas later in het familiebedrijf. Inmiddels is hij alweer zestien jaar kalverhouder aan de rand van Barneveld. “Mijn opa heeft het bedrijf in de jaren dertig gekocht. Veertig jaar later ging het bedrijf over op mijn vader. Vervolgens is het gesplitst en nu houden mijn broer en ik als buren 1.330 kalveren. Inmiddels is ook mijn oudste zoon in het bedrijf gekomen, de vierde generatie dus,” vertelt Brouwer enthousiast.

Kalverhouderij in de Vallei
Brouwer spreekt vol passie over zijn vak. “De kalverhouderij is hier in de jaren 60 ontstaan met kalveren die uit de melkveehouderij kwamen. Doordat er in de Gelderse Vallei geweldig schoon water beschikbaar was kon de kalverhouderij hier goed van de grond komen. Inmiddels is de branche erin geslaagd de jonge stieren die geboren worden uit de melkveehouderij, goed te verwaarden naar een gezond en heerlijk eindproduct.,” zegt Brouwer trots.”

“De productieketen van de kalverhouderij is verregaand geïntegreerd,” licht Brouwer verder toe. “Het grootste gedeelte van de kalverhouders is aangesloten bij een grote vleesverwerker. Daarmee worden contractuele afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de vergoeding voor het verzorgen van de kalveren. Zij leveren naast de dieren ook het voer. Dus daar heb je als ondernemer weinig invloed op. Dat maakt deelname aan pilots van circulair veevoer voor ons ook moeilijk,” zegt Brouwer. “We kunnen niet zomaar andere restproducten gaan voeren aan onze dieren bijvoorbeeld. Wel kunnen we sturen op de emissie van mest in en om de stal.”

Nieuwe uitdagingen door druk op de ruimte
Naast de emissies staat ook de locatie van Brouwers’ bedrijf onder druk. “We zitten nu op ruim 300 meter van een woonwijk, maar de bebouwing rukt hier steeds verder op. Er is hier op termijn een woonwijk gepland. En als de nieuwe rondweg straks klaar is, zitten wij hier tussen de rondweg en het dorp,” blikt Brouwer vooruit. “Ik denk graag in kansen en kijk daarom nu al uit naar een nieuwe plek. Ik wil persé in de Gelderse Vallei blijven, want dit is voor mij het mooiste landschap in Nederland.”

LTO Noord Gelderse vallei
Zijn deelname aan het bestuur van LTO Noord Gelderse Vallei is hem min of meer overkomen. “Ik was in de stal aan het werk toen ik werd gebeld met de vraag of ik deze rol op mij wilde nemen. Ik stond niet meteen te trappelen, eerlijk gezegd, want ik vond dat ik er nog niet klaar voor was. Maar ik ken het gebied en de leden goed, en nam in overleg met het bestuur deze rol op me. Later werd dat het voorzitterschap. Inmiddels kan ik zeggen dat ik trots ben op de mensen die om me heen staan, van de vakgroep Kalverhouderij binnen LTO tot Boer aan het Roer en het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley. Op de landelijke actiedag voelde ik echt dat we het samen doen.”

Pilot emissiereductie
Brouwer vervolgt meteen zijn verhaal; “Door mijn rol als voorzitter ben ik meer betrokken geraakt bij wat er in de regio gebeurt. In plaats dat je aan de zijlijn staat, zie ik nu beter wat er allemaal gebeurt en zijn we met veel partijen in gesprek. Zelf doe ik inmiddels ook mee aan de pilot Bedrijvennetwerk Managementmaatregelen binnen het thema Emissiereductie in de Proeftuin van Boer aan het Roer. We meten een jaar lang in de stal de concentraties ammoniak, fijnstof, CO2 en methaan. Vervolgens gaan we kijken hoe we daar met managementmaatregelen in kunnen bijsturen. Er komt straks ook een app waarmee wijzelf de pieken en dalen zien. Ik ben heel benieuwd wat dat ons zegt en hoe ik daar invloed op kan hebben.”

Wat betekent de Regiodeal voor de sector?
Brouwer is nog voorzichtig waar het de kansen en opbrengsten van de Regiodeal betreft. “Het is goed dat we onderzoek doen en zo meer kennis en nieuwe inzichten krijgen. Ook is het goed dat het Meetnetwerk er is, want dat helpt ons het oog op de bal te houden. Maar ik weet nog niet wat het ons brengt. Al zie ik nu al wel het effect van het inzaaien van kruidenrijk grasland. Dat is goed voor de bodem en opbrengst en helpt ons in droge zomers.”

“Ook zie ik dat het ons helpt om in gesprek te zijn met bestuurders en wetenschappers. Er is niet één oplossing, maar wederzijds begrip helpt om de goede stappen te zetten. Het is een complexe puzzel die we samen moeten oplossen. Mijn deur staat altijd open om met elkaar in gesprek te gaan.”

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen