Data cursussen Bodembiologie zijn bekend!

Vanaf 12 oktober 2020 worden in de regio weer cursussen bodembiologie aangeboden. Deze cursussen worden georganiseerd door Waterschap Vallei en Veluwe in het kader van de Boer aan het Roer. De datums zijn inmiddels bekend!

Afgelopen winter hebben al zo’n 50 enthousiaste deelnemers op verschillende locaties een soortgelijke  cursus gevolgd. Veel deelnemers hebben inmiddels in meer of mindere mate de zorg voor hun bodem aangepast.

Spelregels voor de gratis bodemcursus Boer aan het Roer:
Je geeft je op voor een ronde met data die jou passen
Die drie dagen kom je dan zodat we een hechte groep hebben. 
Opgeven = komen. 

Rondeoptie  Dagdeel 1Dagdeel 2 Dagdeel 3
Ronde1Ma 12 oktDi 27 oktMa 9 nov
Ronde2Wo 4 novWo 18 novWo 2 dec
Ronde3Di 24 novDi 8 decDi 22 dec
Ronde4Do 7 janDo 21 janDo 4 feb
Ronde5Di 26 janDi 9 febDi 23 feb

Tijd: van ca. 10.00u tot ca. 15.00u, dit is inclusief lunch. 
 

Basiskennis
De cursussen van dit najaar/winter worden verzorgd door Pieter Struyk van het Louis Bolk Instituut en bestaan uit drie dagdelen.
Ze worden vanuit de Regio Deal Foodvalley door waterschap Vallei en Veluwe aangeboden aan agrarisch ondernemers en loonwerkers. 

Deze bodemcursussen zijn een basis voor verdere kennisontwikkeling vanuit pilots op het gebied van o.a. vanggewassen en het nuttig toepassen van maaisel. Hoewel de cursus is toegespitst op agrarisch ondernemers zijn ook mensen met een andere achtergrond, maar met grote affiniteit met bodemkwaliteit, van harte welkom.

Euro’s winst door goed bodembeheer
De focus van de cursus ligt op hoe ondernemers bodembeheer en het verbeteren van de bodemkwaliteit kunnen benaderen vanuit hun bedrijfsvoering, waarbij onder aan de streep ook nog eens euro’s verdiend worden. Goed bodembeheer hangt nauw samen met maatschappelijke thema’s als waterkwaliteit, droogte en klimaatadaptatie en programma’s als DAW en ZON. 

Goede boerenpraktijk
Om toekomstbestendig te kunnen boeren is een gezonde bodem de basis. Vanuit de cursus wordt dan ook toegewerkt naar inzicht en overzicht ten aanzien van bodembeheer op het eigen bedrijf en welke keuzes je als ondernemer kan maken om bodembeheer en bodembiologie te verbeteren. Een praktijkgerichte invulling staat centraal. Teelt, historisch landgebruik en toegepaste maatregelen op een bedrijf komen aan de orde. In samenspraak met de deelnemers worden praktijkgerichte onderdelen ingebouwd, bv. het graven van profielkuilen, het toepassen van de Bodem Conditie Score en het lezen en interpreteren van bodemanalyse resultaten van het eigen bedrijf, etc. In de  basiscursus wordt gebruik gemaakt van de brochures ‘Bodemsignalen onder grasland’ (geschreven door o.a. Nick van Eekeren) en het ‘Handboek bodemsignalen’. Iedere deelnemer krijgt dit handboek op de eerste cursusdag.

Deze cursus is de basis voor verdere verdiepingsslagen die vanuit de Regio Deal Foodvalley in leertafels en pilots worden opgezet, dus absoluut een “must” als je je daar al voor hebt aangemeld. In de verdiepingsslagen sluiten we ook aan op ervaringen en resultaten van lopende projecten.

Voor collega’s, buren en andere belangstellenden
Vertel je kennissen ook gerust over de bodemcursus, zodat zij er ook hun voordeel mee kunnen doen.

Meer informatie over de Regiodeal Foodvalley vind je op www.boeraanhetroer.nl

Aanmelden voor de cursus? Stuur een mail naar bodemenwater@vallei-veluwe.nl

Alles onder voorbehoud van maatregelen rondom corona

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten