Werkboek Verdienmodellen: Op zoek naar perspectief voor jouw bedrijf

Verdienmodellen – werkboek Welke vraag is er naar producten of diensten in jouw omgeving? En is dat iets waar jij op kunt inspringen? Wat past bij jou? Bij jouw bedrijf? Wie is jouw klant nu? En welke potentiële klanten lopen er rond? In dit werkboek vind je samengevatte informatie van een eerder georganiseerde Masterclass Produceren in de (korte) […]

Whitepaper en video Bodem als Basis

Landbouw van de toekomst: de bodem als basis Regio Deal Foodvalley leert wat werkt Een gezonde bodem is de basis van onze natuur, een gezond landbouwsysteem, onze voeding en de gewassen die dieren eten. Niet voor niets speelt een duurzaam bodemgebruik en -beheer een belangrijke rol in beleidstukken waar doelen voor natuur, stikstof, water en […]

Proeftuinoverzicht zomer ’23

Tijdens de Regio Deal Foodvalley dag op 9 juni presenteerden wij de stand van zaken van onze Proeftuin en het Meetnetwerk Luchtkwaliteit. De posters kan je hieronder downloaden. Download Proeftuin posters

Handboek Kruiden Zaaien doe je Zo!

Alstublieft, een handboek voor kruidenrijk grasland.  De wens voor dit boekje is ontstaan uit de kruidendoorzaai actie van Boer aan het Roer in september 2022. Zo’n 130 ha grasland is toen in één week doorgezaaid. Door de deelnemers bij zogeheten leertafels te betrekken, werden voor iedereen de verschillen tussen management van grasland en kruiden inzichtelijk. […]

Meetnetwerk voor luchtkwaliteit opgezet in Foodvalley regio

In de Foodvalley regio is een fijnmazig meetnetwerk opgezet om de luchtkwaliteit in kaart te brengen. Met dit omgevingsmeetnetwerk worden ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide gemeten in dorpen, steden, natuurgebied en rondom veehouderijen. Uniek aan dit meetnetwerk is dat er vaak en op veel plaatsen wordt gemeten. Met het bedrijvenmeetnetwerk worden ook emissies uit veehouderijstallen gemeten. […]

Nieuwe podcast over Verdienmodellen: Boerderij de Hooilanden

Nieuwe podcast over Verdienmodellen: Boerderij de Hooilanden In deze aflevering zijn we in gesprek met Lodewijk Pool over Community based ondernemen. Hij heeft de Hooilanden Landcoöperatie opgericht. Met de coöperatie wordt grond aangekocht die verpacht wordt aan Boerderij de Hooilanden.   Beluister de podcast Voor het bedrijf is langdurige pacht een mogelijkheid om zonder veel […]