Dealmaker Dick Heederik hoogleraar Diergeneeskunde Universiteit Utrecht

Elke maand stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regiodeal Foodvalley. Vandaag maakt u kennis met Dick Heederik van Universiteit Utrecht. De hoogleraar Diergeneeskunde is penvoerder voor het eerste thema binnen de Regiodeal. In de projecten emissiereductie, circulair veevoer, bodemverbetering en implementatie & communicatie wordt er aan toekomstbestendige landbouw gewerkt. “Het is voor transitie […]

Halfjaarrapportage Regio Deal Foodvalley toont kracht van innovatief netwerk

Het gezamenlijke programma van Rijk en Regio Foodvalley om de voedseltransitie te versnellen loopt goed. Alle projecten op het gebied van landbouwtransitie, gezonde voeding en kennis & innovatie vorderen gestaag. De achterstanden die waren ontstaan door COVID-19 zijn grotendeels ingelopen. Dat fysieke bijeenkomsten weer mogelijk waren heeft de samenwerking tussen partners versterkt. Het programma kampt […]

Leertafel 2: Bodem is de basis, dus ook voor kruiden

Door een gezonde (bodem)biologie de kosten verminderen; daar draait het om bij bodemkringlooponderzoeker Peter Vanhoof. Hij neemt u mee tijdens een tour door de kringlopen op een agrarisch bedrijf en laat u de valkuilen zien die deze kringlopen verstoren, welke gevolgen dit heeft, maar ook wat u eraan kunt verbeteren. Weet u wat de kwaliteit […]

Bokashi: Het onderzoeken waard!

Geslaagde demodag in het Binnenveld Zon en prachtige, Hollandse wolkenluchten: het was woensdag 28 september heerlijk om in de Binnenveldse Hooilanden te zijn. Maar geluierd werd er niet. Boeren en loonwerkers werkten hard aan een stevige bokashikuil, onder het toeziend oog van genodigde belangstellenden. Aan de demonstratie in het veld ging een presentatie van Pieter […]

Leertafel: Doorzaaien zonder scheuren de nieuwe standaard?

Denk jij dat doorzaaien zonder scheuren weinig succesvol kan zijn? Doe mee aan de leertafel Doorzaaien zonder Scheuren! In de pilot Doorzaaien Kruidenrijk Grasland hebben we de afgelopen jaren veel geleerd, onder andere met de NOVAG T-slot doorzaaimachine. Het levert voordelen zoals minder middelengebruik, voorkomen van verlies van organische stof en minder aantasting van het […]

Demodag bokashi: van harte welkom!

In de Binnenveldse Hooilanden verenigden zeven boeren zich in een boerencoöperatie. Voor het derde jaar op rij maken zij bokashi van natuurmaaisel. Wees welkom om op woensdag 28 september te zien hoe je een bokashikuil maakt! Bokashi is Japans voor goed gefermenteerd organisch materiaal. Bokashi stimuleert het bodemleven, waaronder de pendelworm. Deze wormen banen zich […]

Zaait het voort: meer dan 100 hectare kruidenrijk grasland erbij in de vallei

Gratis doorzaaien, overweldigende respons! Bij maar liefst 35 ondernemers werd in de week van 29 augustus tot 3 september gratis kruiden doorgezaaid op percelen. Onder andere de Novag doorzaaimachine die in deze week speciaal naar Nederland werd gehaald is ingezet bij deze actie. De actie is onderdeel van de pilot ‘Doorzaaien Kruidenrijk Grasland’ van Bodem- […]

Geslaagde bijeenkomst ‘Doorzaaien Kruidenrijk Grasland’!

Prachtig weer, een warme sfeer en veel interessante informatie en discussie: het was maandagmiddag 18 juli goed toeven in Lunteren bij de bijeenkomst ‘Pilot Doorzaaien Kruidenrijk Grasland’. En: er liggen prachtige kansen in het verschiet! Kruidenrijk grasland doorzaaien zonder hiervoor de bodem intensief te moeten bewerken, kan dat? Met deze onderzoeksvraag zijn zeven boeren aan […]

Regio Foodvalley op de kaart

We kunnen terugzien op een mooie netwerkbijeenkomst van de Regio Deal op 10 juni! Terwijl op vrijdag 10 juni in Den Haag de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied werd gepresenteerd, bezochten ruim 160 bestuurders, ketenpartijen, onderzoekers en andere betrokkenen de Regio Foodvalley. Op maar liefst 22 locaties hoorden en zagen zij hoe de partners in […]