Krachten bundelen om impact te realiseren rondom meten van stikstof

Regio’s waar stikstof wordt gemeten kunnen op verschillende niveaus met elkaar samenwerken om kennis te bundelen, data te genereren en modellen te verbeteren. Dat bleek tijdens een leertafel bijeenkomst Gezamenlijk meten van Stikstof die in juni werd georganiseerd in Ede. Verschillende meetnetwerken werden voorgesteld en mogelijkheden voor samenwerking werden verkend, die de komende tijd worden […]

Nieuw! Brochure zomer 2022

Vers van de pers! In onze nieuwe brochure leest u alles over onze pilots, cursussen en resultaten van de Proeftuin! Ook lees je meer over hoe wij de luchtkwaliteit meten in de omgeving en op het boerenerf. Daarmee krijgen we onder andere meer inzicht in werkelijke stikstofemissies. Download de brochure

Pilot Biggenbanket

In de pilot Biggenbanket van het thema Circulair Veevoer testen we het vervangen van granen in biggenvoer door restproducten uit de banketbakkerij. De proef wordt uitgevoerd op het bedrijf van Jaco Geurts. “Ik zie kansen om in ieder geval een deel van ons reguliere voer te vervangen door circulaire producten.”    De pilot Biggenbanket is […]

Eerste snede 2022 bemest (pilot Mestverbetering)

Eerste snede 2022 bemest (pilot Mestverbetering) In de pilot Mestverbetering testen we twee toevoegmiddelen in drijfmest. Het doel is om effecten op stikstofbenutting en grasgroei te onderzoeken. Daan Heurkens (Boerenverstand): “Inmiddels zijn op de proefvelden stroken bemest. Net voor het maaien zullen we de kwaliteit bepalen.” Meer informatie over de pilot Mestverbetering In oktober werd […]

15 cursisten volgen Bodemcursus in Kootwijkerbroek

15 cursisten volgen Bodemcursus in Kootwijkerbroek Hoe goed is het bodemleven op mijn percelen, en wat blijft er over van een begraven onderbroek? In februari werd de inmiddels derde ronde Bodemcursussen gevolgd door vijftien cursisten. Door de grote animo organiseren we komend najaar weer een nieuwe ronde, waar je je nu al voor op kunt […]

22 april demonstratie ‘Drijfmest optimaal benut!’

Praktijkproef met verschillende toevoegmiddelen Maximaal benutten van uw eigen drijfmest is van groot belang. Alle stikstof die verloren gaat als ammoniak of nitraat belast het milieu en komt niet beschikbaar voor de plant. Ook kan worden bespaard op kunstmestaankoop wat, zeker met de huidige prijzen, snel rendabel is. Binnen het programma ‘Boer aan het Roer’ nemen we de […]

Pilot Verbeteren Stalklimaat met Verlichting

Jan van Ommeren heeft een varkensbedrijf in Lunteren. In deze pilot van het thema Emissiereductie wordt ioniserende stalverlichting op zijn bedrijf getest. Het idee is dat door ionisatie de ammoniak- en fijnstofuitstoot in de stal wordt verminderd.  Jan van Ommeren doet mee aan de Proeftuin van Boer aan het Roer binnen het thema Emissiereductie. Daarnaast […]

Proeftuinbijeenkomst 13 april

Graag nodigen we jullie uit voor een bijeenkomst in het kader van de Proeftuin Boer aan het Roer. De Proeftuin is vorig jaar van start gegaan en de eerste resultaten uit de pilots worden zichtbaar. Met het oog op landelijke ontwikkelingen krijgt de Proeftuin ook een steeds belangrijkere rol binnen beleidsvraagstukken. Hoe zorgen we dat […]

Gezondheid in korte ketenproducten: Wat kan je wel en niet claimen?

8 februari, 10.00 – 12.00 uur   Sessie 4 uit de Verdiepende Masterclass over Verdienmodellen en Concepten.  Gratis online deel te nemen. Eerdere sessies gemist? Deze kan je nog terugkijken! Meld je aan We gaan het dit keer hebben over gezondheidsclaims. Wat mag je wel en wat mag je niet zeggen over de positieve effecten […]

‘Werknemers’ volop aan de slag in de mestput

  Met de pilot Mestverbetering binnen Boer aan het Roer testen we het toevoegen van een bacteriemengsel en steenmeel in drijfmest om effecten op stikstofbenutting en grasgroei te onderzoeken. Tot nu toe merken we al geurverschil in de mestputten van deelnemende bedrijven met het bacteriemengsel ‘Valorem’. De komende periode gaan we proefveldjes aanleggen en starten […]