Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen voor 3 verschillende toevoegmiddelen aan de mest ingediend. Na een voortraject waarbij de onderzoeksopzet is bepaald, zijn we aan de slag gegaan met verbetering van mest door het toevoegen van twee […]

Uitnodiging leergang (toegevoegde) waarde van je boerenbedrijf

Op zoek naar financieel perspectief Wil jij meer leren over hoe je jouw bedrijfsopzet kunt uitwerken in een bedrijfsplan? Ben je benieuwd naar verborgen verdienmodellen van je boerenbedrijf? Wil je ontdekken welke potentiële klanten je nog niet hebt en met wie zou je slim kunnen samenwerken? Doe dan mee aan de korte leergang van 4 […]

Werkboek Verdienmodellen: Op zoek naar perspectief voor jouw bedrijf

Verdienmodellen – werkboek Welke vraag is er naar producten of diensten in jouw omgeving? En is dat iets waar jij op kunt inspringen? Wat past bij jou? Bij jouw bedrijf? Wie is jouw klant nu? En welke potentiële klanten lopen er rond? In dit werkboek vind je samengevatte informatie van een eerder georganiseerde Masterclass Produceren in de (korte) […]

Uitnodiging bijeenkomst ‘Organische stof tot nadenken’

Organische stof is een belangrijk onderdeel van een goede  bodem. Het is belangrijk voor het vochthoudend vermogen en de bodemstructuur. Het bodemleven voedt zichzelf met organisch materiaal, maakt er organische stof van en draagt daarmee bij aan nutriënten levering voor het gewas. Maar organische stof is niet zomaar organische stof, heeft u weleens nagedacht over het […]

Bodemcursus geannuleerd

De bodemcursus heeft een aantal succesvolle rondes gehad. Er is sprake van geweest dat er een nieuwe ronde zou starten. Helaas is een nieuwe ronde geannuleerd om verschillende redenen.  De cursusleider werkt niet langer bij het Louis Bolk Instituut en een geschikte vervanger is er niet.Ook is het aantal (voorlopige) aanmeldingen zo gering, dat het […]

Wroeten met meelwormen: ‘Maakt zoeken naar insecten varkens gelukkiger?’

In het eerste artikel over de pilot Wroeten met meelwormen bleek al dat levende meelwormen veel te bieden hebben aan varkens. Herman Vermeer en Rowin Batterink vertelden daarover. In dit tweede artikel gaat onderzoeker Vivian Witjes verder in op de opzet van de pilot. Biologisch varkenshouder Jan van Hoef legt uit welke mogelijkheden hij nog […]

Wroeten met Meelwormen: ‘Ze pikken als een kip de wormen van de vloer’

Wat hebben varkens met insecten en wat doen insecten in een varkenshok? Niets, zou je zeggen. Meelwormen en varkens lijken echter een uitstekende combinatie. In de pilot Wroeten met meelwormen worden meelwormen als hokverrijking vanuit een tonnetje aan de varkens aangeboden. De pilot loopt deels nog en nog niet alle data zijn al verwerkt, maar […]

Resultatenmiddag mest- en maïspilots van Boer aan het Roer

Beter vocht en organische stof vasthouden in de bodem? Of met kringloopeigen bacteriën de koeienmest optimaliseren? De afgelopen drie jaar zijn er verschillende praktijkproeven uitgevoerd op het gebied van mestefficiëntie en duurzame maïsteelt in de Gelderse Vallei. Op 12 maart 2024 worden de resultaten uit deze proeven gedeeld. Wees welkom om te horen of ook […]

Pilot Mestverbetering: ‘Al die processen zijn complexer dan wij denken’

‘Al die processen zijn complexer dan wij denken’ Wie mest op zijn of haar land brengt, heeft één grote wens, namelijk dat het gewas er optimaal van profiteert. Maar hoe krijg je je mest zo dat het daadwerkelijk hoogwaardige plant- en bodemvoeding wordt? Kan het toevoegen van bacteriën en/of steenmeel hieraan bijdragen? Na twee jaar […]