Dealmaker Wim Brouwer, Voorzitter LTO Noord Gelderse Vallei

Elke maand stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regiodeal Foodvalley. Vandaag maakt u kennis met Wim Brouwer, voorzitter van LTO Noord Gelderse Vallei en kalverhouder in Barneveld. Het is nog geen jaar geleden dat Brouwer de voorzittersrol op zich nam. Maar hij heeft met alle turbulentie van afgelopen zomer zijn netwerk in sneltreinvaart […]

Bijeenkomst Gezamenlijk Meten Ammoniak en Stikstof

Bijeenkomst: Leertafel Regio Deal Foodvalley Spoor 1 (Boer aan het Roer) – project 4 Communicatie en effect monitoring BWI+Datum: 10 juniTijd: 9.30 – 12.00 uur (aansluitend lunch)Locatie: Ede (Adres krijgt u toegezonden na uw aanmelding) Aanmelden: zie Aanmeldformulier hieronder Geachte genodigde, Graag nodigen we u uit voor een bijeenkomst over meetnetten rondom ammoniak en stikstof. […]

Bodemcursus is geannuleerd.

Let op! De bodemcursus is geannuleerd.  Helaas gaat deze cursus niet door. De cursusleider werkt niet langer bij het Louis Bolk Instituut, en een geschikte vervanger is er niet. Ook is het aantal (voorlopige) aanmeldingen zo gering, dat het zoeken en inwerken van een nieuwe cursusleider voor één cursus niet realistisch is.  

Kijkje achter de proeftuin: expertteam Bodem- en waterkwaliteit

In de proeftuin van Boer aan het Roer testen we innovaties die de agrarische sector en de Foodvalley regio als geheel toekomstbestendig moeten maken. Maar wie selecteren de innovaties? Wie zorgen dat de proeven goed verlopen? In deze rubriek daarom aandacht voor de mensen áchter de proeftuin. Dit keer: Carlo Rutjes, senior Waterkwaliteit Ecologie bij […]

Stand van zaken aanmeldingen

Sinds januari 2020 kunnen boeren en innovatoren zich aanmelden voor Boer aan het Roer. Waar staan we nu in het proces? De eerste expertteams, die de aanmeldingen bespreken en beoordelen, zijn al een eerste keer bij elkaar geweest. Dit najaar worden de eerste geselecteerde bedrijven en innovaties bekend gemaakt en wordt ingezet op de start […]

Landbouwnetwerk Regio Foodvalley biedt overzicht

Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley  is een netwerk van boeren, private partners en lokale overheden in de Foodvalley regio die samen werken aan de toekomst van de agrarische sector in het gebied. Een van de speerpunten van het Landbouwnetwerk is om boeren in de regio een helder overzicht te bieden van alle lopende projecten en initiatieven […]

Data cursussen Bodembiologie zijn bekend!

Vanaf 12 oktober 2020 worden in de regio weer cursussen bodembiologie aangeboden. Deze cursussen worden georganiseerd door Waterschap Vallei en Veluwe in het kader van de Boer aan het Roer. De datums zijn inmiddels bekend! Afgelopen winter hebben al zo’n 50 enthousiaste deelnemers op verschillende locaties een soortgelijke  cursus gevolgd. Veel deelnemers hebben inmiddels in […]

Nieuwe data workshops Introductie Nieuwe Verdienmodellen!

Als (agrarisch) ondernemer aan de slag met het verduurzamen van uw bedrijf én tegelijkertijd een kloppend verdienmodel opbouwen? Op 29 september werd de eerste workshop Introductie Nieuwe Verdienmodellen georganiseerd. U kunt zich nog aanmelden voor de komende data! Wat is voor klanten en consumenten van belang? Waarom kopen zij een agrarisch product? Via welke afzetkanalen is […]

Achter de proeftuin: expertteam Emissiereducerende maatregelen

In de proeftuin van Boer aan het Roer testen we innovaties die de agrarische sector en de Foodvalley regio als geheel toekomstbestendig moeten maken. Maar wie selecteren de innovaties? Wie zorgen dat de proeven goed verlopen? In deze rubriek daarom aandacht voor de mensen áchter de proeftuin, met deze keer: Bertus Verbeek, pluimveehouder in Woudenberg […]