22 april demonstratie ‘Drijfmest optimaal benut!’

Praktijkproef met verschillende toevoegmiddelen Maximaal benutten van uw eigen drijfmest is van groot belang. Alle stikstof die verloren gaat als ammoniak of nitraat belast het milieu en komt niet beschikbaar voor de plant. Ook kan worden bespaard op kunstmestaankoop wat, zeker met de huidige prijzen, snel rendabel is. Binnen het programma ‘Boer aan het Roer’ nemen we de […]

Proeftuinbijeenkomst 13 april

Graag nodigen we jullie uit voor een bijeenkomst in het kader van de Proeftuin Boer aan het Roer. De Proeftuin is vorig jaar van start gegaan en de eerste resultaten uit de pilots worden zichtbaar. Met het oog op landelijke ontwikkelingen krijgt de Proeftuin ook een steeds belangrijkere rol binnen beleidsvraagstukken. Hoe zorgen we dat […]

Gezondheid in korte ketenproducten: Wat kan je wel en niet claimen?

8 februari, 10.00 – 12.00 uur   Sessie 4 uit de Verdiepende Masterclass over Verdienmodellen en Concepten.  Gratis online deel te nemen. Eerdere sessies gemist? Deze kan je nog terugkijken! Meld je aan We gaan het dit keer hebben over gezondheidsclaims. Wat mag je wel en wat mag je niet zeggen over de positieve effecten […]

Online bijeenkomst Proeftuin 2 december 2021

Boer aan het Roer organiseert op 2 december vanaf 19.50 uur een online bijeenkomst voor veehouders. TIjdens deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over de stand van zaken van de Proeftuin per thema (Emissiereductie, Circulair Veevoer, Bodem- en waterkwaliteit en Nieuwe Verdienmodellen). Ook krijgt u informatie over het regionale meetnetwerk dat vanuit de Universiteit Utrecht gaat […]

Informatiewebinar over Verdiepende Masterclass Verdienmodellen, Korte ketens en concepten

Aan de slag in de korte keten! Na het succes van Masterclasses Produceren in de Korte Keten volgt er dit najaar een Verdiepende Masterclass voor agrarisch ondernemers en erfbetreders. De Verdiepende Masterclass zal bestaan uit een breed toegankelijk programma én een Verdieping exclusief voor agrarisch ondernemers. Aanmelden Verdiepende Masterclass Bekijk het webinar met informatie over […]

De Verdieping: Masterclass over Verdienmodellen, concepten en korte ketens

Start oktober 2021 Hoe richt je nu een verdienmodel in voor voor het agrarisch bedrijf van de toekomst? Welke kansen liggen er in nieuwe concepten en korte ketens? Doe mee aan de Masterclass vanaf 12 oktober 2021. Heb je de eerste bijeenkomst gemist maar wil je toch meedoen? Meld je nu aan! De eerste bijeenkomst kan je […]

Webinar en podcasts Nieuwe Verdienmodellen

Podcasts Nieuwe Verdienmodellen Aflevering – Boerderij van de Toekomst In deze aflevering vertelt Lodewijk Pol van Boerderij de Hooilanden over de ontwikkeling van de landbouw in het verleden tot nu. Hoe kunnen boeren zelf het heft in eigen handen nemen en hun bedrijven toekomstbestendig inrichten?  Meer leren? Meld je aan voor de gratis online Masterclass […]

Aanmeldingen voor tweede selectieronde open tot 31 december

Begin november is de eerste selectieronde van innovaties voor de proeftuin geweest. Begin februari komt het Interdisciplinair Team weer bij elkaar om de tweede ronde te beoordelen. Voor deze ronde worden innovaties meegenomen die zijn aangemeld tot en met 31 december 2020. Innovatoren die in deze ronde mee willen doen worden opgeroepen om zich te […]

Startbijeenkomst Boer aan het Roer

De proeftuin gaat van start! In 2020 is hard gewerkt aan de voorbereidingen van Boer aan het Roer. Veehouders en innovatoren hebben zich aangemeld, er zijn intakegesprekken gevoerd en veel formaliteiten met betrekking tot de Regio Deal Foodvalley werden geregeld. Nu is het eindelijk zover: we gaan van start. En dat willen we met u […]