Kennisevent: Emissiereductie met Toekomst

Kennisevent op 28 februari: Emissiereductie met toekomst Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) organiseert in samenwerking met mediabedrijf Agrio op 28 februari a.s. in Barneveld een groot kennisevent over emissiereductie in de de pluimvee-, varkens-, vleeskalveren- en melkgeitensector. Met een stevig inhoudelijk programma wordt iedereen geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen en actuele stand van zaken betreffende […]

Leertafel 2: Bodem is de basis, dus ook voor kruiden

Door een gezonde (bodem)biologie de kosten verminderen; daar draait het om bij bodemkringlooponderzoeker Peter Vanhoof. Hij neemt u mee tijdens een tour door de kringlopen op een agrarisch bedrijf en laat u de valkuilen zien die deze kringlopen verstoren, welke gevolgen dit heeft, maar ook wat u eraan kunt verbeteren. Weet u wat de kwaliteit […]

Leertafel: Doorzaaien zonder scheuren de nieuwe standaard?

Denk jij dat doorzaaien zonder scheuren weinig succesvol kan zijn? Doe mee aan de leertafel Doorzaaien zonder Scheuren! In de pilot Doorzaaien Kruidenrijk Grasland hebben we de afgelopen jaren veel geleerd, onder andere met de NOVAG T-slot doorzaaimachine. Het levert voordelen zoals minder middelengebruik, voorkomen van verlies van organische stof en minder aantasting van het […]

Demodag bokashi: van harte welkom!

In de Binnenveldse Hooilanden verenigden zeven boeren zich in een boerencoöperatie. Voor het derde jaar op rij maken zij bokashi van natuurmaaisel. Wees welkom om op woensdag 28 september te zien hoe je een bokashikuil maakt! Bokashi is Japans voor goed gefermenteerd organisch materiaal. Bokashi stimuleert het bodemleven, waaronder de pendelworm. Deze wormen banen zich […]

Meld u aan: Gratis kruiden doorzaaien!

Kruiden in je grasland, waarom zou je dat willen? Betekent het doorzaaien van grasland met kruiden een plus voor de bodem, het gewas, de biodiversiteit en het welzijn van grazers? Binnen de pilot ‘Doorzaaien Kruidenrijk Grasland’ hebben zeven boeren hun gras met verschillende mengsels doorgezaaid en gemeten welke en hoeveel kruiden er daadwerkelijk opkwamen. Nu […]

22 april demonstratie ‘Drijfmest optimaal benut!’

Praktijkproef met verschillende toevoegmiddelen Maximaal benutten van uw eigen drijfmest is van groot belang. Alle stikstof die verloren gaat als ammoniak of nitraat belast het milieu en komt niet beschikbaar voor de plant. Ook kan worden bespaard op kunstmestaankoop wat, zeker met de huidige prijzen, snel rendabel is. Binnen het programma ‘Boer aan het Roer’ nemen we de […]

Proeftuinbijeenkomst 13 april

Graag nodigen we jullie uit voor een bijeenkomst in het kader van de Proeftuin Boer aan het Roer. De Proeftuin is vorig jaar van start gegaan en de eerste resultaten uit de pilots worden zichtbaar. Met het oog op landelijke ontwikkelingen krijgt de Proeftuin ook een steeds belangrijkere rol binnen beleidsvraagstukken. Hoe zorgen we dat […]

Gezondheid in korte ketenproducten: Wat kan je wel en niet claimen?

8 februari, 10.00 – 12.00 uur   Sessie 4 uit de Verdiepende Masterclass over Verdienmodellen en Concepten.  Gratis online deel te nemen. Eerdere sessies gemist? Deze kan je nog terugkijken! Meld je aan We gaan het dit keer hebben over gezondheidsclaims. Wat mag je wel en wat mag je niet zeggen over de positieve effecten […]

Online bijeenkomst Proeftuin 2 december 2021

Boer aan het Roer organiseert op 2 december vanaf 19.50 uur een online bijeenkomst voor veehouders. TIjdens deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over de stand van zaken van de Proeftuin per thema (Emissiereductie, Circulair Veevoer, Bodem- en waterkwaliteit en Nieuwe Verdienmodellen). Ook krijgt u informatie over het regionale meetnetwerk dat vanuit de Universiteit Utrecht gaat […]

Informatiewebinar over Verdiepende Masterclass Verdienmodellen, Korte ketens en concepten

Aan de slag in de korte keten! Na het succes van Masterclasses Produceren in de Korte Keten volgt er dit najaar een Verdiepende Masterclass voor agrarisch ondernemers en erfbetreders. De Verdiepende Masterclass zal bestaan uit een breed toegankelijk programma én een Verdieping exclusief voor agrarisch ondernemers. Aanmelden Verdiepende Masterclass Bekijk het webinar met informatie over […]