Bodemcursussen gaan weer van start!

Vanaf 16 maart 2021 worden in de regio weer cursussen bodembiologie aangeboden. Je kunt tot 12 maart nog aanmelden! Deze cursussen worden georganiseerd door Waterschap Vallei en Veluwe in het kader van Boer aan het Roer en verzorgd door Pieter Struyk van het Louis Bolk Instituut.

Afgelopen winter hebben al zo’n 50 enthousiaste deelnemers op verschillende locaties een soortgelijke cursus gevolgd. Veel deelnemers hebben inmiddels in meer of mindere mate de zorg voor hun bodem aangepast.

Inhoud cursus
Het begint met algemene bodemproblematiek: wat zijn de oorzaken dat de bodem is zoals het is? Hierbij komen allerlei thema’s aan bod zoals structuurbederf, ziektes, plagen en bodemmoeheid. Het belang van goede bemonstering van de bodems komt aan bod, en hoe je de diverse rapporten juist interpreteert. Ook is er gelegenheid om eigen uitslagen mee te nemen en die te bespreken.

Je leert hoe planten en grassen zich van nature ontwikkelen en wat daarvoor nodig is naast N, P en K. De cursus biedt ook praktische oplossingsrichtingen voor grond bewerken en mest aanwenden. Er is volop ruimte om vragen te stellen.

Kortom, een waardevolle cursus die zaken die je allang wist, verbindt met nieuwe inzichten. De cursus wordt zeer goed gewaardeerd door eerdere cursisten.

Meer informatie en aanmelden? Kijk op: https://boeraanhetroer.nl/bodemcursus-voor-boeren-en-loonwerkers/

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

[video] Syrische grillkaas uit Leusden

Syrische grillkaas gemaakt van de melk van Hollandse koeien in Leusden. Melkveehouder Ramon van Roomen, die deelneemt aan de Masterclass Produceren in de Korte Keten,