Bodemcursus voor boeren en loonwerkers

Vanaf 16 maart 2021 worden in de regio weer cursussen bodembiologie aangeboden! Deze cursussen worden georganiseerd door Waterschap Vallei en Veluwe in het kader van Boer aan het Roer en verzorgd door Pieter Struyk van het Louis Bolk Instituut.

Afgelopen winter hebben al zo’n 50 enthousiaste deelnemers op verschillende locaties een soortgelijke cursus gevolgd. Veel deelnemers hebben inmiddels in meer of mindere mate de zorg voor hun bodem aangepast.

Inhoud cursus

Het begint met algemene bodemproblematiek: wat zijn de oorzaken dat de bodem is zoals het is? Hierbij komen allerlei thema’s aan bod zoals structuurbederf, ziektes, plagen en bodemmoeheid. Het belang van goede bemonstering van de bodems komt aan bod, en hoe je de diverse rapporten juist interpreteert. Ook is er gelegenheid om eigen uitslagen mee te nemen en die te bespreken.

Je leert hoe planten en grassen zich van nature ontwikkelen en wat daarvoor nodig is naast N, P en K. De cursus biedt ook praktische oplossingsrichtingen voor grond bewerken en mest aanwenden. Er is volop ruimte om vragen te stellen. 

Kortom, een waardevolle cursus die zaken die je allang wist, verbindt met nieuwe inzichten. De cursus wordt zeer goed gewaardeerd door eerdere cursisten. 

Er wordt vanuit Boer aan het Roer nagedacht over een inhoudelijk bedrijfsspecifiek vervolgtraject. Om daaraan mee te kunnen doen moet je wel eerst deze cursus hebben gedaan.

Online

De cursus is nu omgezet naar een online versie en bestaat uit 5 momenten van 2 uur via Microsoft Teams. Zie hieronder de rondes waarop de cursus online wordt gegeven: 

Interesse?  
Je kunt je nu aanmelden voor één van de bovenstaande rondes. Switchen tussen de rondes is niet mogelijk. Wil je meedoen? Stuur zo snel mogelijk een mail met welke ronde je voorkeur heeft naar bodemenwater@vallei-veluwe.nl.

Let op! Aanmelden is meedoen en jouw volledige aanwezigheid voor de hele ronde wordt dan ook verwacht.

Contactpersoon is Manon van de Vliert-Scholte,   06  2958 6394

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Pilot GRIP

Binnen het thema Bodem- en Waterkwaliteit is onlangs de GRIP pilot van start gegaan. GRIP staat voor Gezamenlijk Realiseren Impact Precisielandbouw. 12 melkveehouders in de