Bodemcursus voor boeren en loonwerkers

GEANNULEERD i.v.m. Corona

Vanaf september 2020 worden in de regio weer cursussen bodembiologie aangeboden. Deze cursussen worden georganiseerd door Waterschap Vallei en Veluwe in het kader van de Boer aan het Roer.

Afgelopen winter hebben al zo’n 50 enthousiaste deelnemers op verschillende locaties een soortgelijke  cursus gevolgd. Veel deelnemers hebben inmiddels in meer of mindere mate de zorg voor hun bodem aangepast.

Folder downloaden


Inhoud cursus
De cursus duurt 3 dagdelen en  begint met algemene bodemproblematiek: wat zijn de oorzaken dat het met de bodem is zoals het is?  Hierbij komen allerlei thema’s aan bod als structuurbederf, ziektes, plagen en bodemmoeheid. Het belang van goede bemonstering van de bodems komt aan bod, en hoe je de diverse rapporten juist interpreteert.  Ook is er gelegenheid om eigen uitslagen mee te nemen en die te bespreken.

Je leert hoe planten en grassen zich van nature ontwikkelen en wat daarvoor nodig is naast N, P en K. Met name de laatste dag is zeer praktisch van aard en biedt praktische oplossingsrichtingen voor grond bewerken en mest aanwenden. Er is volop ruimte om vragen te stellen. 

Kortom, een waardevolle cursus, die zaken die je al lang wist verbindt met nieuwe inzichten. De cursus wordt zeer goed gewaardeerd. 

Er wordt vanuit Boer aan het Roer nagedacht over een inhoudelijk bedrijfsspecifiek vervolgtraject.

Om daaraan mee te kunnen doen moet je wel eerst deze cursus hebben gedaan.

De cursus bestaat uit drie dagen van 9.45 tot 14.15, inclusief lunch (tijden zijn indicatief, afgelopen winter heeft er ook 1 cursus voor loonwerkers gedraaid van 8.30 – 13.00 uur).

Locaties worden nader bepaald, bij voorkeur in uw buurt.

Groepsgrootte 12 tot 18 personen

 

Interesse?  
Helaas zijn de bodemcursussen in najaar 2020 geannuleerd. Vanaf januari 2021 wordt weer naar nieuwe data gekeken. Aanmelden kan via een mail naar bodemenwater@vallei-veluwe.nl

Contactpersoon is Manon van de Vliert-Scholte,   06  2958 6394

 
Alles onder voorbehoud van ontwikkelingen rondom corona.

 

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Coronamaatregelen tot en met 19 januari

De genomen verscherpte coronamaatregelen vanaf 14 december hebben ook invloed op de activiteiten in de proeftuin. Veel zaken worden al geruime tijd digitaal georganiseerd. Tot