Online bijeenkomst Proeftuin 2 december 2021

Boer aan het Roer organiseert op 2 december vanaf 19.50 uur een online bijeenkomst voor veehouders. TIjdens deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over de stand van zaken van de Proeftuin per thema (Emissiereductie, Circulair Veevoer, Bodem- en waterkwaliteit en Nieuwe Verdienmodellen). Ook krijgt u informatie over het regionale meetnetwerk dat vanuit de Universiteit Utrecht gaat worden uitgerold. Met dit meetnetwerk wordt er in de Foodvalley regio concentraties ammoniak- en fijnstof gemeten.

Wilt u de digitale bijeenkomst op 2 december bijwonen? Meld u aan via onderstaand aanmeldformulier.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Nieuw! Brochure zomer 2022

Vers van de pers! In onze nieuwe brochure leest u alles over onze pilots, cursussen en resultaten van de Proeftuin! Ook lees je meer over

Pilot Biggenbanket

In de pilot Biggenbanket van het thema Circulair Veevoer testen we het vervangen van granen in biggenvoer door restproducten uit de banketbakkerij. De proef wordt