Bijeenkomst Gezamenlijk Meten Ammoniak en Stikstof

Bijeenkomst: Leertafel Regio Deal Foodvalley Spoor 1 (Boer aan het Roer) – project 4 Communicatie en effect monitoring BWI+
Datum: 10 juni
Tijd: 9.30 – 12.00 uur (aansluitend lunch)
Locatie: Ede (Adres krijgt u toegezonden na uw aanmelding)

Aanmelden: zie Aanmeldformulier hieronder

Geachte genodigde,

Graag nodigen we u uit voor een bijeenkomst over meetnetten rondom ammoniak en stikstof. In verschillende regio’s worden meettrajecten uitgerold om de luchtkwaliteit te meten, te weten;

  • Foodvalley (onderdeel van Regio Deal Foodvalley)
  • Achterhoek
  • Zuid-Oost Brabant
  • Lieftingshbroek. (onderdeel Gebiedsgerichte aanpak stikstof)

Uiteraard verschillen de doelen, werkwijzen en methodieken naar regiospecifieke behoeften en vraagstukken. Dit biedt kansen: niet alleen voor onderlinge kennisdeling, maar ook voor bredere benutting van resultaten uit de verschillende meetnetwerken. LTO Noord heeft daarom het initiatief genomen om samenhang tussen deze meetnetten te verkennen, zodat er kennis kan worden uitgewisseld tussen resultaten en methodieken in de verschillende regio’s en kan worden samengewerkt aan vraagstukken die spelen rondom luchtkwaliteit in het landelijk gebied.

De eerste verkenningen hebben kansrijke inzichten opgeleverd. Onderzoekers en betrokken partijen uit de verschillende meetregio’s herkennen mogelijkheden om elkaar te versterken. Gezamenlijk kijken we vooruit naar aanvullende wensen en belangen die in bestaande meetnetwerken uitgevoerd kunnen worden. Daarom organiseren we op 10 juni binnen de Regio Deal Foodvalley – programma Boer aan het Roer, een Leertafel Meetnetten rondom ammoniak en stikstof.

De Leertafel Meetnetten rondom ammoniak en stikstof vindt plaats in Ede vooraf aan de netwerkbijeenkomst van Regio Deal Foodvalley, die in de middag plaatsvindt. U bent van harte uitgenodigd om beide bijeenkomsten bij te wonen.

We zien u graag op 10 juni!

Heeft u vragen over deze bijeenkomst? Neem contact op via info@boeraanhetroer.nl.

Aanmeldformulier

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus geannuleerd

De bodemcursus heeft een aantal succesvolle rondes gehad. Er is sprake van geweest dat er een nieuwe ronde zou starten. Helaas is een nieuwe ronde