Pilot Beter bodembeheer met Bokashi

Kan maaisel van natuurgrond landbouwgrond verbeteren? De coöperatie Binnenveldse Hooilanden onderzoekt dit in de pilot ‘Beter bodembeheer met Bokashi’ binnen Boer aan het Roer. Het doel: uitzoeken of het verwerken van natuurmaaisel tot Bokashi leidt tot bodemverbetering met een positief effect op het verdienmodel. Vrijdag 18 november is het materiaal voor het eerst uitgereden in het Binnenveld.

De pilot is gestart samen met Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, dat bestaat uit zeven boerenbedrijven. Deze coöperatie heeft 50 hectare natuur aangekocht om te beheren en daarmee tot een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering te komen. In het Binnenveld, met voornamelijk natte natuur, kunnen ze een klein aantal koeien laten grazen en hooi oogsten. Binnen Boer aan het Roer kijken zij samen met het Waterschap Vallei & Veluwe en Stichting Mooi Binnenveld naar mogelijkheden om maaisel van deze natuurgrond te verwerken tot Bokashi.

 

Kuil uitrijden

Na het bijwonen van een informatieavond bij Bij de Oorsprong hebben de zeven boeren vanuit de coöperatiegedachte in september een Bokashi-kuil van 290 ton aangelegd. Vrijdag 18 november is gestart met het uitrijden van deze kuil over het land. Bij succesvolle resultaten gaat er volgend jaar opnieuw bokashi worden gemaakt.

Verwaarden

In deze pilot willen de boeren kijken of het verwerken van natuurmaaisel van de natuurgrond tot Bokashi de beste manier is om het natuurmaaisel te verwaarden. Vragen die hieraan ten grondslag liggen zijn; Hoe maak je een goede kuil met zo laag mogelijke onkruiddruk? Wat doet Bokashi met de bodem en het gewas? Hoe ziet het potentiële verdienmodel eruit? Bij het laatste wordt ook gekeken of andere boeren en organisaties interesse hebben om het product af te nemen.

 

Wat is Bokashi?

Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd materiaal’. Het biedt voeding voor planten, verbetert de bodemstructuur en activeert het bodemleven. Het maaisel, dat na fermentatie tot organisch materiaal is verwerkt, wordt vervolgens toegepast als bodemverbeteraar. We kennen Bokashi al van proeven met bermmaaisel elders in het land, waar het op boerderenbedrijven wordt toegepast.

 

Lees ook

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen