Pilot Mestverbetering: ‘Al die processen zijn complexer dan wij denken’

‘Al die processen zijn complexer dan wij denken’ Wie mest op zijn of haar land brengt, heeft één grote wens, namelijk dat het gewas er optimaal van profiteert. Maar hoe krijg je je mest zo dat het daadwerkelijk hoogwaardige plant- en bodemvoeding wordt? Kan het toevoegen van bacteriën en/of steenmeel hieraan bijdragen? Na twee jaar […]

Biggenbanket: ‘Prima te doen, zonder risico’s voor de varkenshouder’

Voorlopige conclusie pilot Biggenbanket – deel 2 De proef zelf is achter de rug, het uitwerken van de technische resultaten is bijna klaar. Voorlopige conclusie: het vervangen van granen in biggenvoer door restproducten uit de bakkerij is goed mogelijk, en lijkt voor jonge biggen zelfs voordelen te bieden. In een eerste artikel komen varkenshouder Jaco […]

Biggenbanket: ‘De eerste weken een betere voeropname’

Voorlopige conclusie pilot Biggenbanket – deel 1 De proef zelf is achter de rug, het uitwerken van de technische resultaten verloopt voorspoedig maar is nog niet helemaal klaar. Toch kunnen we al concluderen: het vervangen van granen in biggenvoer door restproducten uit de bakkerij is goed mogelijk, en lijkt voor jonge biggen zelfs voordelen te […]

Kennisevent: Emissiereductie met Toekomst

Kennisevent op 28 februari: Emissiereductie met toekomst Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) organiseert in samenwerking met mediabedrijf Agrio op 28 februari a.s. in Barneveld een groot kennisevent over emissiereductie in de de pluimvee-, varkens-, vleeskalveren- en melkgeitensector. Met een stevig inhoudelijk programma wordt iedereen geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen en actuele stand van zaken betreffende […]

Stap voor stap naar een gezonde bodem

Een gezonde bodem, met een rijk en gevarieerd bodemleven, is de basis van een duurzaam bodem- en watersysteem. Met die overtuiging werken agrarisch ondernemers, kennisinstellingen en Waterschap Vallei en Veluwe samen binnen de Regio Deal Foodvalley. Via pilots op boerenbedrijven, bodemcursussen en leertafels werken ze aan kennis en bewustzijn van een gezonde bodem als kapitaal […]

Uitnodiging leergang (toegevoegde) waarde van je boerenbedrijf

Op zoek naar financieel perspectief Wil jij meer leren over hoe je jouw bedrijfsopzet kunt uitwerken in een bedrijfsplan? Ben je benieuwd naar verborgen verdienmodellen van je boerenbedrijf? Wil je ontdekken welke potentiële klanten je nog niet hebt en met wie zou je slim kunnen samenwerken? Doe dan mee aan de korte leergang van 4 […]

Er was eens… een geslaagde pilot Kruidenrijk grasland!

Er was eens… Zo beginnen de mooiste sprookjes. Je weet dan nog niet hoe het verhaal verder gaat en zal eindigen. Bij nieuwe kennis opdoen gaat dat net zo. Melkveehouder Cor den Hartog en loonwerker Dennis Minnen gaven samen de aanzet tot een nieuw verhaal: met (meer) succes kruiden doorzaaien in bestaand grasland. Met een […]

Whitepaper en video Bodem als Basis

Landbouw van de toekomst: de bodem als basis Regio Deal Foodvalley leert wat werkt Een gezonde bodem is de basis van onze natuur, een gezond landbouwsysteem, onze voeding en de gewassen die dieren eten. Niet voor niets speelt een duurzaam bodemgebruik en -beheer een belangrijke rol in beleidstukken waar doelen voor natuur, stikstof, water en […]

Mooie veldbijeenkomst ‘Optimaliseren mestgift’ van pilot Vanggewas onder Mais

Heeft een mestgift toedienen tijdens het onderzaaien toegevoegde waarde? Zo ja, welke? Wat is het voordeel van het maïsras Dairy Maïs Massa? Maïs in combinatie met sorghum, levert dat iets extra’s op? Tijdens een velddemonstratie bij loonbedrijf Van Geresteijn BV in Kootwijkerbroek vlogen de vragen en thema’s je om de oren. Kennis- en informatie-uitwisseling én […]

Uitnodiging Terugkomavond Kruidenrijk Grasland

Heb jij ervaring met kruidenrijk grasland of ben je van plan dit te gaan telen? Ben je benieuwd naar andermans ervaringen? Of heb je deelgenomen aan de kruidenactie van Boer aan het Roer en wil je horen hoe de kruiden bij anderen zijn opgekomen en wat zij voor maatregelen hebben toegepast? Op donderdag 7 september […]