Artikel Kalverhouder: Onderzoek naar drie stalinnovaties binnen Boer aan het Roer

Binnen de Regio Deal Foodvalley hebben veehouders en leveranciers ideeën kunnen aanleveren voor het thema Emissiereductie. Het Interdisciplinair Team heeft twaalf innovaties geselecteerd om te beproeven . Drie daarvan worden getest op kalverbedrijven. De Kalverhouder schreef daarover een artikel.

De innovaties worden getest in de proeftuin van Boer aan het Roer: pilotbedrijven waar de innovaties in de praktijk getest zullen worden. De ingediende innovaties zijn door een expertteam beoordeeld en van een advies voorzien. Deze adviezen zijn vervolgens beoordeeld door een interdisciplinair team waarna de meest perspectiefvolle initiatieven zijn geselecteerd voor nader onderzoek. De drie ideeën die getest gaan worden op kalverbedrijven zijn:

Koeldeksysteem
Het koeldeksysteem voor de kalverhouderij is een afgeleide van het systeem uit de varkenshouderij. Het principe van het systeem is het koelen van de toplaag van de mest door middel van kunststof lamellen die dienen als warmtewisselaar. De verticale lamellen blijven drijven en stijgen mee met het mestvolume. Door de toplaag te koelen tot onder de 15 graden Celsius wordt de bacteriewerking afgeremd. De mest wordt als het ware geconserveerd waardoor er minder omzettingen plaats vinden in de mest en de uitstoot van ammoniak, methaan en geur worden gereduceerd.

Mestschuif met versnelde urineafvoer
Dit systeem bestaat uit een mestschuif die op de vloer van een ondiepe mestkelder is gemonteerd. In de keldervloer zijn op regelmatige plaatsen (elke 5 meter) afvoerbuizen gemaakt waar de urine versneld uit de stal kan stromen. De buizen die hiervoor gebruikt worden hebben een diameter van 160 mm. Het principe van dit stalsysteem berust dus op zoveel mogelijk directe scheiding van vaste fractie en urine. Wanneer vaste fractie en urine gescheiden worden, wordt voorkomen dat enzymen van bacteriën in de vaste fractie de stikstof uit de urine omzetten in ammonium/ammoniak.

Rubber vloer met hellend oppervlak
Het derde initiatief dat beproefd gaan worden is een rubber Kraiburg KURA SB-vloer. Deze rubbervloer heeft mestsleuven waar urine en mest kunnen doorstromen naar de onderliggende mestkelder. De rubbervloer kan op zowel op houten als betonnen roosters gelegd worden. Doordat de rubbervloer een hellend oppervlak heeft met afschot naar de sleuven, stroomt de urine versneld naar de onderliggende mestkelder en is de vloer weer snel droog.

Momenteel wordt er gewerkt aan het vinden van de juiste combinatie tussen geschikte praktijkbedrijven en de geselecteerde innovaties. Het streven is eind december of januari 2021 de eerste pilots te kunnen starten. De Regiodeal Foodvalley is een samenwerking tussen het Rijk en de regio (provincie Utrecht en Gelderland) waarin onder andere wordt gewerkt aan een toekomstbestendige landbouw.

BRON: Kalverhouder

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen