Agenda

Asset 7 Agenda

In de proeftuin van Boer aan het Roer testen we innovaties die de agrarische sector en de Foodvalley regio als …

De genomen verscherpte coronamaatregelen vanaf 14 december hebben ook invloed op de activiteiten in de proeftuin. Veel zaken worden al …

Binnen de Regio Deal Foodvalley hebben veehouders en leveranciers ideeën kunnen aanleveren voor het thema Emissiereductie. Het Interdisciplinair Team heeft …

In de proeftuin werken projectleider Kees van Vuuren (LTO Noord) en Richard van Hoorn (beleidsadviseur bij waterschap Vallei en Veluwe) …

De Regio Deal Foodvalley is een van de dertig Regio Deals die het Rijk heeft gesloten. Achter de schermen is …

Dick Heederik (Universiteit Utrecht) en Henk Kievit (CHE) zijn actief in Boer aan het Roer als respectievelijk trekker van het …

GEANNULEERD i.v.m. Corona Als (agrarisch) ondernemer aan de slag met het verduurzamen van uw bedrijf én tegelijkertijd een kloppend verdienmodel …

Kan maaisel van natuurgrond landbouwgrond verbeteren? De coöperatie Binnenveldse Hooilanden onderzoekt dit in de pilot ‘Beter bodembeheer met Bokashi’ binnen …

Begin november is de eerste selectieronde van innovaties voor de proeftuin geweest. Begin februari komt het Interdisciplinair Team weer bij …

Marijke Everts en Arjan Bossenbroek over het selecteren van de innovaties. In de proeftuin van Boer aan het Roer testen …

“Unieke kans voor veehouderij in de Foodvalley regio” De proeftuin in Boer aan het Roer is van start gegaan met …