Agenda

Asset 7 Agenda

Een aantal melkveehouders in de regio doen mee aan de driejarige pilot Gezamenlijk Realiseren Impact Precisielandbouw binnen Boer aan het …

Varkenshouder Gerald Deetman heeft met Valleivarken een bijzonder concept ontwikkeld. Alle partners van het concept werken samen in een gesloten …

Zorgen voor voldoende water is een van de kerntaken van een waterschap. Dat wordt steeds ingewikkelder: langere droge perioden en …

Binnen de Regio Deal Foodvalley trekken Rijk en regio samen op om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem …

Bekijk de volledige Infographic over de Regio Deal Foodvalley

Door data meer weten over je eigen land? Of meedoen aan de pilot over mestverbetering? Tijdens een digitale sessie eind …

De online Bodemcursus is van start gegaan! Vier groepen met enthousiaste veehouders, erfbetreders en geïnteresseerden krijgen in vijf middagen een …

Hoe verdien je nu én in de toekomst een inkomen op het agrarisch bedrijf? Een vraag waar veel agrariërs mee …

De bodem is het belangrijkste kapitaal van de boer. Wie wil werken aan een toekomstbestendig agrarisch bedrijf, begint met werken …

Er staat een nieuwe podcast online van Boer aan het Roer over Nieuwe Verdienmodellen! Deze aflevering: Onderscheidend vermogen. Boerin Birgit …

Er staat weer een nieuwe podcast online! Dit keer vertelt melkveehouder Birgit Hanskamp over hoe zij het met haar man …

Hieronder vindt u de vragen en antwoorden bij het webinar over Nieuwe Verdienmodellen. Meer weten over het thema Verdienmodellen en/of …