Agenda

Asset 7 Agenda 2023

Heb jij ervaring met kruidenrijk grasland of ben je van plan dit te gaan telen? Ben je benieuwd naar andermans ervaringen? Of heb je deelgenomen aan de kruidenactie van Boer aan het Roer en wil je horen hoe de kruiden bij anderen zijn opgekomen en wat zij voor maatregelen hebben toegepast? Op donderdag 7 september van 20:00 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:30) ben je van harte welkom!

Meer informatie en aanmelden

Hoe en waar brengt u in toekomst zo goed mogelijk de dierlijke mest om zo de bodem te voeden, gewassen gezond te houden en uw gewasopbrengsten op peil te houden?
Klik hier voor meer info. 

Hoe haal je een beter rendement door toepassing van precisielandbouwtechnieken? En (hoe) werkt dit in de praktijk?
Meld je via deze link aan. 

Ook wij staan op de Regiodeal Foodvalley dag! We organiseren een bedrijfsbezoek bij  boerin Conny van den Top van Happy Farmlife. U bent van harte welkom! https://www.regiofoodvalleydays.nl/

Wat gebeurt er met jouw product in ‘de markt’? En hoe kan je daar op inspelen? Sparren met directeur Jurgen Krevel van de Bieze Food Group uit Nijkerk.

Geef je op

Een webinar over prijsbepaling en goed verkopen van je eigen product of dienst (nee, niet alleen kaas!)

Meld je via deze link aan. 

Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten van de pilotprojecten “Vanggewas in mais”, “GRIP” en “Mestverbetering” toegelicht. Ook worden er verschillende machines gedemonstreerd die groenbemesters vernietigen en onderwerken.
Geef je op via deze pagina. 

Excursie voor agrariërs en supermarkthouders naar het concept Van Onze Grond in Deventer. Meer over de excursie.

In de Binnenveldse Hooilanden verenigden zeven boeren zich in een boerencoöperatie. Voor het derde jaar op rij maken zij bokashi van natuurmaaisel. Wees welkom om op woensdag 28 september te zien hoe je een bokashikuil maakt! Lees hier meer.

Meld je perceel aan om gratis kruiden te laten doorzaaien. Lees meer

Voor stakeholders van de Regio Deal wordt er een netwerkbijeenkomst georganiseerd. Met bezoeken aan locaties die betrokken zijn bij de Regio Deal.

Praktijkproef met verschillende toevoegmiddelen probiotica en steenmeel van de pilot Mestverbetering. Klik hier  voor meer informatie.

Voor agrariërs in het Binnenveld organiseren we op 19 april een bijeenkomst over het meetnetwerk rondom ammoniak en fijnstof. Hoe kan je als boerenbedrijf meedoen en wat heb je eraan? Meer informatie volgt.

Locatie: Veenderhoeve, De Klomp

Tijd: vanaf 19.45 uur

Voor agrariërs die deelnemen aan de Proeftuin Boer aan het Roer organiseren we een inspiratie- en informatiebijeenkomst op 13 april. Met een presentatie van Mark Heijmans over het belang van de Proeftuin in relatie tot landelijk beleid en ontwikkelingen. Meld je aan voor de bijeenkomst

Begin november is de eerste selectieronde van innovaties voor de proeftuin geweest. Begin februari komt het Interdisciplinair Team weer bij …

De proeftuin gaat van start! In 2020 is hard gewerkt aan de voorbereidingen van Boer aan het Roer. Veehouders en …