Achter de proeftuin: expertteam Emissiereducerende maatregelen

In de proeftuin van Boer aan het Roer testen we innovaties die de agrarische sector en de Foodvalley regio als geheel toekomstbestendig moeten maken. Maar wie selecteren de innovaties? Wie zorgen dat de proeven goed verlopen? In deze rubriek daarom aandacht voor de mensen áchter de proeftuin, met deze keer: Bertus Verbeek, pluimveehouder in Woudenberg en Hans Burgers, respectievelijk lid en voorzitter van het expertteam Emissiereducerende maatregelen.

Bertus, jij zit bij het team Emissiereducerende maatregelen, wat speelt er precies in de regio Foodvalley? 
Bertus: “De uitstoot van ammoniak, fijnstof en geur door de veehouderij leidt tot maatschappelijke discussie. Boer aan het Roer wil bijdragen aan de oplossing en streeft naar emissiereductie in combinatie met een verbeterd stalklimaat. Dan leidt het namelijk tot verbetering van productieresultaten en diergezondheid. Het expertteam Emissiereducerende maatregelen waar ik bij zit, beoordeelt binnengekomen ideeën over dat thema. Plannen kunnen technieken zijn, maar ook managementmaatregelen zoals ander strooisel om emissies te verminderen.”

Het team bestaat uit theoretici en mensen van de praktijk. Hoe zorg je dat iedereen aan het woord komt, Hans?
Hans
: “Ik ben door Boer aan het Roer gevraagd om als voorzitter het expertteam te leiden, juist als onafhankelijk persoon. Ik ben persoonlijk niet betrokken bij activiteiten vanuit de agrarische sector in regio Foodvalley. Het team bestond uit verschillende instanties als milieudiensten, provincie, onderwijsinstellingen en mensen uit de praktijk. Het was belangrijk dat iedereen aan het woord kwam en zijn of haar mening gaf over de ingediende plannen. Ook kon ik als onafhankelijk persoon af en toe kritische vragen stellen, zoals ‘De praktijk denkt dat het plan werkt, waar ligt het aan dat de wetenschappers nog niet enthousiast zijn?’. Dit werkte heel goed, ik denk dat iedereen goed gehoord is en we gezamenlijk de beste plannen hebben uitgekozen.”

Bertus, op welke manier keek jij, als veehouder met praktijkervaring naar de ingediende plannen?
Bertus: 
“De plannen gaan over het verminderen van fijnstof, ammoniak of geur of een combinatie van drie. Gezamenlijk beoordeelden we welke consequenties een plan heeft voor het dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en uiteraard de emissie. Als veehouder lette ik heel erg op wat voor effect het plan heeft op de kosten en hoe het werkt in de praktijk. Moet de veehouder anders gaan werken? Heeft het invloed of zelfs negatieve effecten op de dieren? Als een product fijnstofemissie vermindert, maar tegelijkertijd ook de stalvloer helemaal nat maakt, dan word je daar niet blij van als veehouder. Die praktische kennis en inbreng werd heel erg gewaardeerd door het team. Wat mij sowieso opviel is dat iedereen, goed nadenkt over of een plan financieel uit kan voor de boer. Het moet betaalbaar zijn, dat is wel een van de uitgangspunten.”

Kun je al een tipje van de sluier oplichten over de plannen die zijn binnengekomen?
Bertus: 
“Er zijn zo’n achttien dossiers binnengekomen en wat ik persoonlijk erg leuk vond is dat er een aantal ideeën tussen zaten die ik ook uitprobeer op mijn pluimveehouderij. En tegelijkertijd ook een plan waar ik nooit aan gedacht zou hebben, namelijk bacteriënvernevelingen in de stal om te reduceren. Een mooie manier van omdenken en heel interessant om nader te onderzoeken.”

Wanneer gaan de pilots van start op de proefbedrijven van Boer aan het Roer?
Hans: 
“Het expertteam heeft de meest veelbelovende plannen uitgekozen en deze worden nu beoordeeld door het selectieteam. Het selectieteam besluit welke ideeën uitgevoerd gaan worden op de proefbedrijven. Kortom, wordt vervolgd…”

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen